برچسب » گروه سایپا،خودرو برقی،فرهنگ ایرانیان

اقدامات سایپا برای تولید خودرو برقی تشریح شد
دی 16, 1402

اقدامات سایپا برای تولید خودرو برقی تشریح شد

مدیر مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا با بیان اینکه تولید خودروهای برقی نیازمند حمایت سیاستگذاران،‌ اعطای مشوق‌ مالی، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی و تدوین نقشه راه است،‌ گفت: سایپا برای ورود به صنعت خودرو برقی آماده است.