برچسب » گروه جهادی،بسیج فرهنگیان،کرونا،فرهنگ ایرانیان

ایجاد ۱۷۰۰ گروه جهادی معلمان بسیجی در دوران کرونا
بهمن 3, 1402

ایجاد ۱۷۰۰ گروه جهادی معلمان بسیجی در دوران کرونا

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: بسیج فرهنگیان برای کمک به نظام تعلیم و تربیت هر کجا که نیاز به نیروی داوطلب فکری، آموزشی و عمرانی است، حضور دارد؛ به عنوان مثال در ایام کرونا حدود ۱۷۰۰ گروه جهادی از معلمان بسیجی شکل گرفت.