برچسب » کمیسیون تلفیق مجلس،افزایش حقوق،فرهنگ ایرانیان

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده
دی 24, 1402

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارمندان دولت از 18 درصدِ پیشنهاد دولت، به 20 درصد افزایش می‌یابد.