برچسب » کرانه باختری، عبدالباری عطوان، فرهنگ ایرانیان

کرانه‌باختری در مسیر رویارویی بزرگ/پول تنها دغدغه تشکیلات خودگردان فلسطین است
بهمن 23, 1402

کرانه‌باختری در مسیر رویارویی بزرگ/پول تنها دغدغه تشکیلات خودگردان فلسطین است

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر جهان عرب با اشاره به تداوم همسویی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری با اشغالگران، تنها دغدغه مقامات رام الله را پول دانست.