برچسب » کانال سوئز،گازمایع قطر،فرهنگ ایرانیان

کشتی‌های ترابری گاز قطر به دریای سرخ بازگشتند
دی 27, 1402

کشتی‌های ترابری گاز قطر به دریای سرخ بازگشتند

به دنبال تاکید یمنی‌ها بر امنیت دریای سرخ برای غیر کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی کشتی‌های حامل گاز مایع قطر که عبور از دریای سرخ را متوقف کرده بودند به این منطقه بازگشتند.