برچسب » چین، جنگ، فرهنگ ایرانیان

چین تا چه اندازه برای جنگ آماده است؟
بهمن 19, 1402

چین تا چه اندازه برای جنگ آماده است؟

این اولین باری نیست که یک قدرت در حال ظهور به ظاهر صلح طلب وارد جنگ می‌شود. آلمان پیش از سال ۱۹۱۴ بیش از ۴۰ سال بود که در یک جنگ بزرگ شرکت نکرده بود. ژاپن در دهه ۱۹۲۰ میلادی از دید بسیاری از ناظران خارجی به مثابه یک بازیگر ذینفع مسئول قلمداد می‌شد، زیرا با امضای قرارداد‌هایی متعهد به محدود کردن نیروی دریایی خود و تقسیم قدرت در آسیا و احترام گذاشتن به تمامیت ارضی چین شده بود.