برچسب » پاکستان،ایران،سراوان،فرهنگ ایرانیان

آخرین جزئیات از نقش پاکستان در انفجارهای روستای مرزی سراوان
دی 28, 1402

آخرین جزئیات از نقش پاکستان در انفجارهای روستای مرزی سراوان

ساعات بامدادی امروز در نقاط مرزی ایران و پاکستان و در داخل خاک ایران انفجارهایی رخ داد که دولت پاکستان با انتشار بیانیه ای مسئولیت آنها را به عهده گرفت و در پی آن ایران خواستار توضیح فوری پاکستان شد.