برچسب » پاکستان،انتخابات پارلمانی،فرهنگ ایرانیان

انتخابات پارلمانی پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد
بهمن 19, 1402

انتخابات پارلمانی پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد

در پی افزایش انفجارهای مرگبار در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان، از ساعاتی پیش انتخابات سراسری در این کشور تحت تدابیر امنیتی شدید آغاز شد.