برچسب » وزارت جهاد کشاورزی،قیمت‌گندم،خودکفایی،فرهنگ ایرانیان

مسیر خودکفایی کامل گندم برای سال آینده ریل‌گذاری شد
بهمن 23, 1402

مسیر خودکفایی کامل گندم برای سال آینده ریل‌گذاری شد

وزارت جهاد کشاورزی طرحی را با همکاری ستاد اجرای فرمان امام(ره) اجرا می کند که مسیرخودکفایی کامل در تامین گندم را تسهیل می کند.