برچسب » نیروگاه بادی،شبکه برق،فرهنگ ایرانیان

‌امپراطوری بادها‌ در شبکه برق ایران
دی 30, 1402

‌امپراطوری بادها‌ در شبکه برق ایران

انتشار اطلس بادی ایران مشخص کرد، امکانات طبیعی ایران، امکان توسعه 120 برابری نیروگاه‌های بادی در کشور را فراهم کرده و یک‌سوم این ظرفیت در شرق تمرکز یافته است.