برچسب » نمایشگاه بین‌المللی،سئول،تهران،فرهنگ ایرانیان

ترافیک کیلومتری نمایشگاه سئول و سرگردانی 23 ساله مردم
دی 23, 1402

ترافیک کیلومتری نمایشگاه سئول و سرگردانی 23 ساله مردم

مسوولان شهری بارها بر انتقال نمایشگاه بین‌المللی از سئول تاکید داشته‌اند اما همچنان بسیاری از نمایشگاه‌های پرمخاطب در این محل برگزار و شهروندان ساعت‌ها در ترافیک گرفتار می‌شوند.