برچسب » نرخ بهره بین‌بانکی،بانک‌مرکزی،فرهنگ ایرانیان

کاهش نرخ بهره بین‌بانکی پس از 4 هفته افزایش
دی 16, 1402

کاهش نرخ بهره بین‌بانکی پس از 4 هفته افزایش

نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 13 دی پس از 4 هفته صعود، کاهش یافت.

نرخ بهره بین بانکی پس از 4 هفته افزایش یافت
آبان 27, 1402

نرخ بهره بین بانکی پس از 4 هفته افزایش یافت

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 24 آبان پس از 4 هفته کاهش متوالی، افزایش یافت.

تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی
آبان 13, 1402

تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی

نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی در هفته منتهی به 10 آبان کاهش یافت.

کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از شکستن رکورد ۱۰ ساله
مهر 14, 1402

کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از شکستن رکورد ۱۰ ساله

نرخ بهره بین بانکی پس از اینکه در هفته گذشته رکورد 10 ساله خود را شکست، کاهش یافت.