برچسب » ناترازی گاز،مبحث ۱۹،فرهنگ ایرانیان

مبحث ۱۹ در ناترازی گاز گم شد
دی 22, 1402

مبحث ۱۹ در ناترازی گاز گم شد

درحالی که کشور با ناترازی گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند, مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که می‌تواند نقش زیادی در حل این معضل داشته باشد مورد غفلت واقع شده است.