برچسب » معاون وزیرتعاون،سهام عدالت،تعاونی شهرستان،فرهنگ ایرانیان

سیاست قطعی وزارت تعاون حضور تعاونی‌های شهرستانی در سهام عدالت است
دی 18, 1402

سیاست قطعی وزارت تعاون حضور تعاونی‌های شهرستانی در سهام عدالت است

معاون امور تعاون وزیر تعاون گفت: سیاست قطعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور شرکت‌های تعاونی شهرستانی در سهام عدالت است.