برچسب » محسنی اژه ای،گلوگاه فساد،قوه قضاییه،فرهنگ ایرانیان

محسنی اژه‌ای: متمرکز بر انسداد گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد هستیم
بهمن 20, 1402

محسنی اژه‌ای: متمرکز بر انسداد گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد هستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد گلوگاه‌های فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا هستیم، لذا شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» به سبب نوع وگستره ارتباطات‌تان با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی می‌توانید منشاء‌های مشکلات و معضلات را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها، راهکارهای لازم را ارائه دهید.