برچسب » مجمع تشخیص مصلحت

کفه مخالفت با FATF در مجمع تشخیص مصلحت سنگین‌تر است
بهمن 4, 1399

کفه مخالفت با FATF در مجمع تشخیص مصلحت سنگین‌تر است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دست دولت برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF خیلی پر نیست.