برچسب » مجلس نمایندگان، آمریکا، اسراییل، فرهنگ ایرانیان

مجلس نمایندگان آمریکا با کمک ۱۷.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل مخالفت کرد
بهمن 18, 1402

مجلس نمایندگان آمریکا با کمک ۱۷.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل مخالفت کرد

لایحه کمک ۱۷.۶ میلیاردی به اسرائیل در مجلس نمایندگان آمریکا از کسب آرای لازم بازماند و به تصویب نرسید.