برچسب » فیبر نوری،قزاقستان،مخابرات،فرهنگ ایرانیان

مذاکرات ایران، روسیه و قزاقستان برای احداث خط ارتباطی فیبر نوری
بهمن 14, 1402

مذاکرات ایران، روسیه و قزاقستان برای احداث خط ارتباطی فیبر نوری

قزاقستان از مذاکرات ایران، روسیه و این کشور در هفته آخر بهمن برای احداث خط ارتباطی فیبر نوری خبر داد.