برچسب » فرهنگ

زخم کاری اقتصاد بر فرهنگ
آبان 14, 1399
به مناسبت روز فرهنگ عمومی

زخم کاری اقتصاد بر فرهنگ

پنجاه سال طول می‌کشد اثر مشکلات اقتصادی بر فرهنگ ترمیم شود/ با جریمه کردن فرهنگسازی می‌کنیم؟