برچسب » فرانتس بکن بائر،فرهنگ ایرانیان

مرگ فرانتس بکن باوئر؛ بدرود، قیصر!
دی 19, 1402

مرگ فرانتس بکن باوئر؛ بدرود، قیصر!

وقتی در سال 1984 آلمان با مربی‌گری یوپ دروال حذف شد فدراسیون فوتبال آلمان تصمیم پر سر و صدایی گرفت: فرانتس بکن باوئر را به جای او و در حالی برای مربی‌گری برگزید که هیچ دوره‌ای را نگذرانده بود اما در پاسخ گفتند: بکن باوئر را باید مستثنا کرد. چون ذاتا رهبر است.