برچسب » صادق ملکی، ایران و پاکستان، فرهنگ ایرانیان

اولویت دیپلماسی بر راه حل نظامی
دی 30, 1402

اولویت دیپلماسی بر راه حل نظامی

با وجود کاستی ها در سیاست های چهار دهه گذشته، ما به عنوان ایران در بحران غزه نشان دادیم که در مدار عقلانیت قرار گرفته ایم و بازیچه دیگران نشده ایم. به نظر می رسد با وجود زخم و صدمه ای که غرور ملی ایران و ایرانیان خورده است، تنها و تنها راه نجات کشور باید تداوم و تثبیت نگاهی باشد که در قبال بحران غزه اتخاذ شد.