برچسب » شورای امنیت ملی، جیش الظلم، فرهنگ ایرانیان

جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی با چه هدفی برگزار شد؟
دی 29, 1402

جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی با چه هدفی برگزار شد؟

با توجه به اشراف سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان بر تحرکات گروهک تروریستی جیش‌الظلم، اطلاعات متقن حاکی از اجرای برنامه‌هایی از سوی این گروهک برای انجام عملیات بزرگ تروریستی در مناطق شرقی ایران بوده است.