برچسب » شهادت مستشاران، سوریه، حسن هانی زاده، فرهنگ ایرانیان

اسرائیل در بن بست
دی 30, 1402

اسرائیل در بن بست

حملات کور و ترور شخصیت های تاثیرگذار محور مقاومت نشان میدهد که رژیم صهیونیستی با یک بحران امنیتی، نظامی و سیاسی در اراضی اشغالی مواجه است که خروج از این بحران برای این رژیم به سادگی امکان پذیر نیست.