برچسب » شرکت‌دانش‌بنیان،آب،انرژی،فرهنگ ایرانیان

دانش‌بنیان‌ها‌ به چالش آب و انرژی صنایع ورود می‌کنند
دی 13, 1402

دانش‌بنیان‌ها‌ به چالش آب و انرژی صنایع ورود می‌کنند

نهمین رویداد همرسانی شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت آب و انرژی تحت عنوان رویداد دایان صبح امروز در مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد.