برچسب » سلام فیاض، نوار غزه، فرهنگ ایرانیان

سلام فیاض گزینه آمریکا به عنوان حاکم بعدی نوار غزه
دی 12, 1402

سلام فیاض گزینه آمریکا به عنوان حاکم بعدی نوار غزه

علیرغم ناکامیهای رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، آمریکا و اسرائیل با همکاری تشکیلات خودگردان فلسطینی به دنبال تعیین تکلیف آینده سیاسی نوار غزه هستند.