برچسب » سازمان برنامه و بودجه، فرهنگ ایرانیان

ایران دارای نوزدهمین اقتصاد دنیا شد
بهمن 23, 1402

ایران دارای نوزدهمین اقتصاد دنیا شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایران دارای نوزدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی با معیار (شاخص قدرت خرید) شد.