برچسب » زباله،تولید برق،شهرداری تهران،فرهنگ‌ایرانیان

این آشغال‌ها یک چهارم برق تهران را تولید می‌کنند!
بهمن 3, 1402

این آشغال‌ها یک چهارم برق تهران را تولید می‌کنند!

در حالی که نیم قرن است در تهران زباله‌ها دفن و خطرات زیست محیطی زیادی تولید می کنند؛ گفته می شود قراراست تمامی زباله‌های شهر سوزانده و از آنها برق تولید شود.

زباله‌های تهران به جای دفن شدن برق تولید می‌کنند
آبان 17, 1402

زباله‌های تهران به جای دفن شدن برق تولید می‌کنند

خرید زباله سوزچینی بعد از 10 سال که در میان مدیران شهری دست به دست شد، به مرحله نهایی رسید.