برچسب » رییس جمهور، معاون متخلف، فرهنگ ایرانیان

معاون متخلف یک وزارتخانه با دستور رئیس‌جمهور برکنار شد
دی 20, 1402

معاون متخلف یک وزارتخانه با دستور رئیس‌جمهور برکنار شد

رئیس جمهور دستور برکناری معاون یکی از وزارتخانه‌ها را به دلیل استخدام خارج از ضابطه برخی افراد، صادر کرد.