برچسب » ریاض، ایران، فرهنگ ایرانیان

میدل ایست آی: ریاض میانجی تهران و واشنگتن برای کنترل تنش‌ها در منطقه شده است
دی 30, 1402

میدل ایست آی: ریاض میانجی تهران و واشنگتن برای کنترل تنش‌ها در منطقه شده است

یک رسانه انگلیسی مدعی شد عربستان سعودی که در چند ماه گذشته روابط دیپلماتیک با ایران را از سرگرفته است، پس از در گرفتن جنگ غزه، به عنوان کانالی ارتباطی میان ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر مهم در اثرگذاری بر اوضاع منطقه عمل کرده است.