برچسب » روسیه،آمریکا،نسل کشی،فرهنگ ایرانیان

روسیه: آمریکا باید به خاطر جنایاتش پاسخگو باشد
بهمن 12, 1402

روسیه: آمریکا باید به خاطر جنایاتش پاسخگو باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن باید به جای تهدید کردن، پاسخگوی جنایاتی که خودش مرتکب شده، باشد.