برچسب » رشد اقتصادی، هند، عربستان، فرهنگ ایرانیان

تلاش مودی و بن سلمان برای رشد اقتصادی شهاب سنگی هند و عربستان
دی 16, 1402

تلاش مودی و بن سلمان برای رشد اقتصادی شهاب سنگی هند و عربستان

یک نکته در حال حاضر به طرز دردناکی روشن است. بخش خصوصی هنوز در کشور‌های خلیج فارس رشد نکرده است. تقریبا ۸۰ درصد از کل رشد اقتصادی غیرنفتی در پنج سال گذشته در عربستان سعودی ناشی از مخارج دولت بوده است. اگرچه ۳۵ درصد از زنان عربستان سعودی در حال حاضر در نیروی کار هستند که بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی است نرخ کلی مشارکت نیروی کار در سایر کشور‌های خلیج فارس پایین است.