برچسب » رشد اقتصادی،ایران،فرهنگ ایرانیان

رشد اقتصادی کشور امسال به 7 درصد رسید
بهمن 3, 1402

رشد اقتصادی کشور امسال به 7 درصد رسید

یک کارشناس در میزگرد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال قبل 4% و در سال 1402 به روایت مرکز آمار در بهار 7.9% و در تابستان 7.1درصد ثبت شده که نشان می‌دهد، اقتصاد ایران از فضای کم‌رشدی دهه 90 خارج شده و روند تغییر کرده است.