برچسب » رزمایش، ایران و چین، فرهنگ ایرانیان

رزمایش دریایی مشترک ایران با روسیه و چین برگزار می‌شود
بهمن 16, 1402

رزمایش دریایی مشترک ایران با روسیه و چین برگزار می‌شود

رزمایش دریایی مشترک با کشور‌های روسیه و چین با هدف تأمین امنیت منطقه در پایان سال برگزار می‌شود.