برچسب » دولت،مجلس،تصویب بودجه،فرهنگ ایرانیان

بررسی راه‌های تعامل دولت و مجلس در فرآیند تصویب بودجه 1403
دی 30, 1402

بررسی راه‌های تعامل دولت و مجلس در فرآیند تصویب بودجه 1403

راه‌های تعامل دولت و مجلس در فرآیند تصویب بودجه 1403 در جلسه امروز سران قوا مورد بررسی قرار گرفت.