برچسب » دریای سرخ،تجارت جهانی،فرهنگ ایرانیان

دریای سرخ چه اهمیتی برای تجارت جهانی دارد؟
دی 16, 1402

دریای سرخ چه اهمیتی برای تجارت جهانی دارد؟

دریای سرخ تنها مسیر به کانال سوئز است و برخی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالا‌های تجاری در اروپا را به تأمین‌کنندگان اصلی کالا‌ها در آسیا مرتبط می‌کند و حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی از طریق کانال سوئز انجام می‌شود.