برچسب » دبیر کل اتحادیه عرب، غزه، فرهنگ ایرانیان

دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به بروز یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد
بهمن 4, 1402

دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به بروز یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد

«احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب بامداد چهارشنبه نسبت به بروز یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد.