برچسب » جنگ اوکراین، جوزپ بورل، فرهنگ ایرانیان

تونلی که بورل از آن سخن می‌گوید، کجاست؟
بهمن 13, 1402

تونلی که بورل از آن سخن می‌گوید، کجاست؟

«جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا با اشاره به ناکامی تحریم‌های غرب علیه روسیه، اذعان کرد که کمک‌های گسترده غرب به اوکراین راه به جایی نبرده است. به گفته وی، شدت جنگ افزایش یافته و در انتهای این تونل، «روشنایی» دیده نمی‌شود.