برچسب » تعرفه پزشکی،تامین اجتماعی،گرانی دارو،فرهنگ ایرانیان

خبر افزایش 46درصدی تعرفه های پزشکی، صدای بازنشستگان را در آورد!
بهمن 3, 1402

خبر افزایش 46درصدی تعرفه های پزشکی، صدای بازنشستگان را در آورد!

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در واکنش به افزایش تعرفه پزشکان در سال آینده می‌گوید: ما هنوز نتوانسته ایم مسأله گرانی داروها را حل کنیم، بازنشستگان نمی‌توانند به درستی از کمک‌های پزشکی و درمانی استفاده کنند و راه خود درمانی را در منزل پیش گرفته‌اند!