برچسب » ترامپ، فرهنگ ایرانیان

هراس از پایان دموکراسی در آمریکا/ فرصت ها و چالش های ترامپ برای میدان داری
بهمن 17, 1402

هراس از پایان دموکراسی در آمریکا/ فرصت ها و چالش های ترامپ برای میدان داری

شکل گیری دیکتاتوری زمان زیادی می‌برد. به طور مشابه در لهستان و مجارستان، دولت‌های غیرلیبرال سال‌ها نیاز داشته‌اند تا حکومت قانون را از بین ببرند. برای از بین بردن دموکراسی، شاهد دوره نهفتگی برای استبداد، ریتم و روند خاصی خواهیم بود، در چنین فرایندی قوانینی برای تغییر، نهادهایی برای از بین بردن، اتحادهایی برای ایجاد وجود دارد. با تلاش هماهنگ ترامپ، دوره نهفتگی می تواند به هشت سال متوالی دیگر محدود شود، اما نه چهار سال.