برچسب » بیمه سلامت،سوختگی،فرهنگ ایرانیان

جزئیات تعهدات بیمه سلامت در حوزه سوختگی
دی 25, 1402

جزئیات تعهدات بیمه سلامت در حوزه سوختگی

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ، جزییات تعهدات بیمه سلامت در حوزه سوختگی را تشریح کرد.