برچسب » بیماری صرع،جراحی مغز،فرهنگ‌ایرانیان

درمان مبتلایان به صرع با جراحی
بهمن 13, 1402

درمان مبتلایان به صرع با جراحی

مدیر گروه جراحی مغز دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره جراحی مبتلایان به صرع توضیح داد.