برچسب » بنزین،افزایش‌قیمت،برنامه جامع،فرهنگ ایرانیان

2 تجربه هدفمندی و شوک‌درمانی چه تاثیری بر مصرف بنزین داشت
دی 13, 1402

2 تجربه هدفمندی و شوک‌درمانی چه تاثیری بر مصرف بنزین داشت

تعمیق ناترازی بنزین و بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای «برنامه جامع» موجب می‌شود که کشور در 10 سال آینده به نقطه‌ای برسد که یا برای نصف خودروها بنزینی وجود نخواهد داشت و یا در چرخه باطل شوک‌درمانی قرار بگیرد.