برچسب » بانک مرکزی،بانک های ناتراز،فرهنگ ایرانیان

خط و نشان بانک مرکزی برای ۸ بانک ناتراز
بهمن 18, 1402

خط و نشان بانک مرکزی برای ۸ بانک ناتراز

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: امسال به بانک‌های ناتراز برنامه اصلاح دادیم و اگر از برنامه‌ها عدول کنند یا به اهداف برنامه نرسند، برخورد جدی با این بانک ها انجام خواهد شد و از هر ظرفیتی که به نفع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، استفاده خواهیم کرد.