برچسب » بارورسازی ابر،خشکسالی،فرهنگ ایرانیان

بارورسازی ابرها به خشکسالی کمک می‌کند؟
دی 23, 1402

بارورسازی ابرها به خشکسالی کمک می‌کند؟

کمبود بارش و نباریدن باران و برف باعث شده روش جدیدی در کشور بر سر زبان‌ها بیفتد، بارورسازی ابرها؛ اما آیا این روش می‌تواند چاره خشکسالی و کمبود بارش در ایران باشد؟