برچسب » ایران، ایران و افغانستان، فرهنگ ایرانیان

ایران و همکاری‌های منطقه‌ای
دی 22, 1402

ایران و همکاری‌های منطقه‌ای

ایران در منطقه ای واقع شده است که امکان ارتباط کشورهای محصور در خشکی را در سه جهت شمالی، آسیای مرکزی(شامل پنج جمهوری ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) در شرق دریای خزر و قفقاز (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) در غرب دریای خزر و افغانستان در شرق را با آبهای آزاد فراهم می سازد.