برچسب » ایران،صندوق بین المللی پول،فرهنگ ایرانیان

صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را‌ افزایش داد
بهمن 11, 1402

صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را‌ افزایش داد

صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را از 3 درصد به 5.4 درصد افزایش داد.