برچسب » اوکراین، جنگ غزه، فرهنگ ایرانیان

جنگ غزه و اوکراین؛ رویارویی پر هزینه برای غرب/ برگ برنده حماس و روسیه
دی 14, 1402

جنگ غزه و اوکراین؛ رویارویی پر هزینه برای غرب/ برگ برنده حماس و روسیه

کالایی شدن میدان نبرد بخش عمده ای از استراتژی‌های نظامی معاصر غرب را زیر سوال می‌برد؛ گزاره ای که به نظر می‌رسد بر تولید تجهیزات باکیفیت و پرهزینه تمرکز دارد، چنین شرایطی صرفا در یک جنگ فرسایشی سخت نیست. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال جاری، شاهد بوده ایم که جنبه های مختلف استراتژی نظامی غرب با فرآیند کالایی سازی سریع میدان نبرد زیر سوال رفته است.