برچسب » انجمن توسعه انرژی سبز،ایران،فرهنگ ایرانیان

تجدیدپذیرها به جریان پرسود اقتصاد ایران بدل می‌شوند
بهمن 20, 1402

تجدیدپذیرها به جریان پرسود اقتصاد ایران بدل می‌شوند

رئیس انجمن توسعه انرژی سبز گفت: انرژی‌های تجدید پذیر امروز به جریان پر سود با آینده‌ای درخشان در ایران تبدیل شده و پذیرای سرمایه‌های مردمی شده‌اند.