برچسب » امیرعبداللهیان، آمریکا، فرهنگ ایرانیان

آمریکا زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کند/ پاسخ ایران در شرایط تهدید، قاطع و فوری است
بهمن 11, 1402

آمریکا زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کند/ پاسخ ایران در شرایط تهدید، قاطع و فوری است

امیرعبداللهیان گفت: آمریکا باید زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کرده و بر راه‌حل سیاسی متمرکز شود.