برچسب » امور‌مالیاتی،خودرو لوکس،فرهنگ ایرانیان

۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد
بهمن 16, 1402

۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

رئیس ساز مان امور مالیاتی با بیان این که ۴.۳ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس طی دو سال گذشته است، گفت از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت شده است.